450,-Kč/17€/1 hod. Odstránení Graffiti Brno výškové práce „www.hajman.eu“

Odstránení Graffiti Brno.

Soukromí vlastníci i statní správa evidují každoročně nemalé škody na svém majetku způsobené nelegálně vytvořenými graffiti. Náklady na dlouhodobou ochranu osobního i státního majetku ohroženého sprejery dokáže výrazně snížit komplexnost našich služeb v oblasti odstraňování graffiti a aplikace antigraffiti nátěrů s jejichž pomocí se nové výtvory vandalů snadněji odstraňují.
- Z fasády i jiného povrchu je možné odstranit nejen graffiti, tagy či nápisy různými psacími potřebami, ale umíme si poradit také s plakáty, nálepkami či samotnými zbytky lepidla
- Nejčastěji ošetřujeme fasády, zdi, dveře, karoserie aut, výtahy, garážová vrata atd.
- Chráníme přírodní i umělé povrchy aplikací preventivních antigraffiti nátěrů.
- Po aplikaci antigraffiti nátěru od nás můžete očekávat následný servis – další odstraňování graffiti.
- O vaši fasádu se postaráme komplexně – poskytujeme stavební opravy, rekonstrukce fasád i omítek, fasádní nátěry a antigraffiti nátěry

I když tato zakázka (činnost) nespadá po výškové práce víme očistit znečištěnou fasádu od graffiti. Čistili jsme dva rozdílné povrchy kde spodní kamenná část byla mnohem náročnější na technologii jako vrchní zateplená část. Proto byla sjednána odměna placená na hodiny pro 2 osoby. 450,-Kč/17€/1osoba/1 hod.

Videogaléria