270,-Kč/10€/1 bm. Výměna okapů na obytném domě v Brně výškové práce “www.hajman.eu”

Výměna okapů na obytném domě v Brně.
Okapový systém budovy tedy žlaby a svody odvádějící deštovou vodu ze střechy se vyrábí z mnoha materiálů. Velmi kvalitní jsou Cu okapuvé systémy, dnes je v módě TiZn ale stále je mnoho budov opatřeno okapvým systémem z FeZn. Ať je materiál jakýkoliv je nutné dříve (FeZn) či později (Cu) okapový systém opravit, či vyměnit. Nejednu zakázku jsme realizovaly a okapy opravovaly po řádění zlodějů kovů, kteří nestydatě násilně urvali a odcizily svod který byl z ulice v dosahu jejich nenechavých rukou. Ale také j e po letech užívání nutné vyměnit okapy které prorezli a již neplní správně svou funkci.

Opravu okapů provádíme následujícím systémem :
1) Zjištění rozsahu poškození a nacenění potřebných prací.
2) Demontáž ležatých a stojatých částí okapů.
3) Pokud se mění i horní okapy volíme buď žlab nástřešní nebo závěsný.

a) Montáž nových součásí podokapního žlabu lze rozdělit na montáž háků a montáž žlabů. Montáž háků se provádí tak aby háky byly ve spádu díky kterému může žlab dobře plnit svo funkci. Na nejhlubší místo se přibije nejspodnější hák a na nejvyšší místo se přibyje hák nejvyšší. Mezi natáhneme provázek který nám drží a ukazuje linii a umístění dalších háků. V případě montáže hranatých háků musí je postup totožný s háky pulkruhovými. Do takto uchycených háků se instaluje samotný žlab s kotlíkem.

b) Montáž nástřešního (nadokapního žlabu) je vhodná tam kde mají střechy hladkou střešní krytinu a to se spádem nejméně 35°. Nástřešní žlaby se vyrábí v rozvinuté šířce 500 a 670 mm. Materiály jsou FeZn (pozink). TiZn titanzinkového, Cu 0,6 až 1 mm. Nástřešní žlab je umístěny na bedněném okraji střechy. Díky tomuto umístění žlabu vzniká na hraně střechy bariéra a tento žlab zachycuje padající úlomky krytiny a malty ze střechy. Nástřešní žlaby jsou položeny v závislosti na sklonu střechy tak, aby byl vytvořen dostatečný spád. Nástřešní žlab má ve své horní části vodní drážku, ta musí končit výše než přední žlabová naválka - min. 10 mm, běžně 30 mm.