70,-Kč/2,60€/1bm. Plíseň na fasádě obytného domu Brno výškové práce “www.hajman.eu”

Mytí fasády tlakovou pistolí Brno.
Napadení stěn plísněmi a řasami patří mezi typické a naneštěstí i nejvíce viditelné problémy současnosti. Tento fenomén se objevuje nejen na stěnách historických budov, ale i na nedávno postavených novostavbách nebo zateplených starších panelových bytových domech.

Plísně a řasy jsou rostlinné biologické organismy rozmanitých druhů. Rozmnožují se ve velkém množství prostřednictvím emisí spór v ovzduší. Řasy jsou fotosyntetické organismy, které obsahují chlorofyl. Ideální prostředí na jejich přežití se vyznačuje dostatkem světla, vysokou vlhkostí, minerálními solemi a běžnými složkami, které se vyskytují na povrchu stěn. Vzhledem k těmto charakteristiky se řasy objevují zejména ve venkovním prostředí. Plísně jsou rostlinné organismy, které se řadí mezi houby. Nejsou schopny provádět fotosyntézu. Na svůj růst potřebují kromě vlhkosti i organickou výživu. Příznivým prostředím na růst plísní jsou proto všechny druhy povrchových úprav, které obsahují takovou "výživu", jako například směs prachu a organických částic nebo deriváty celulózy obsažené v nátěrových nástěnných barvách. Základními složkami plísní jsou hyfy, které mají vláknitý, někdy rozvětvený vzhled. Pronikají hluboko do vrstvy a způsobují značné poškození povrchové úpravy, nezřídka i podkladového zdiva. Hlavní podmínkou pro rozvoj biologické degradace je přítomnost vlhkosti na stěnách, kterou způsobují různé faktory v závislosti na prostředí.

Cena mytí fasády budov se pohybuje od 35,-Kč/1,30 € do 85,-Kč/3,20 €. Záleží na náročnosti stavby, povrchu fasády atd.
Na fasádu se dále aplikují přípravky určené k hubení plísni a řas.

Doporučení na závěr:
Vždy spolupracujte se seriózními firmami, za jejichž práci hovoří léta zkušeností a které pracují s kvalitními materiály. Před začátkem zateplování třeba věnovat mimořádnou pozornost výběru vhodných materiálů v celé skladbě vnějšího kontaktního tepelně izolačního systému.

Videogaléria